Empty land

 

It is within the viewer the interpretation exists. Therefore the aim is never the perfect picture, there is no such thing, one might get the impression, but over time the vision will change, the lens will become blurry and the insights will turn into reading glasses. 

“Pa seidu um” picture, outside the frame it becomes alive, with the help from you. 

Det är inom betraktaren tolkningsföreträdet finns. Därför är målet aldrig den optimala bilden, den finns inte, man kan få en förnimmelse, men över tid förändras synen, linsen grumlas och insikten blir som glasögon.

”Pa seidu um”, utanför ramen väcks bilden till liv, med hjälp av dej.