THE STORIES FACES TELL

What I see is only a visual description of the feeling I’m trying
to catch, I do not seek a common truth, I tell stories.
The picture I present has always passed through my self-reflection. 
Pictures always have a sender and purpose, so also mine, I want to be seen and be subjective. 

Det jag ser är bara en visuell beskrivning av den känsla jag försöker att fånga, jag söker inte en allmän sanning, strävar mot delaktighet i berättandet.
Den bild jag lägger fram,  går alltid via min spegelbild.
Bilder har alltid avsändare och syften, även mina, jag vill synas och vara subjektiv.