Mellan tid

Mikael Carlson

Mikael Carlson

Mikael Carlson får nya ansvarsuppdrag vid månadsskiftet.

På Gotlands Tidningar i Visby.

Visby