PERSONA

Är ett begrepp inom psykologin som beskriver den ”roll” individer spelar i sociala sammanhang. En av Helen Bertrame-Linnés roller är att vara mamma till Liv. Bild tagen för The Finacial Times.