Böjd

Böjd

Böjd

Ett offer för en sparvhök.

Visby