Svartbräken

Svart

Svart

I grottan Stora Förvar växer Svartbräken, nu vet du det!

Stora Karlsö, Juli 31 2016