Murreva

Murreva

Murreva

Silverhättan

I skydd av Visby ringmurs norra parti växer murreva och blommar maj-september.

Visby, Maj 24, 2017