A SPECIAL PLACE

A special image. A memory awakening from a piece of paper. 
The photographer touches my emotions, this is my room which
we silently share, one picture, memories.

One storyteller, one listener, one meeting

En vacker bild, ett  minne som väcks från ett papper  
Fotografen rör vid mina känslor, det är mitt rum som
bara vi i tystnad delar, en bild, minnen.

En berättare en läsare, ett möte 

 
Wild at heart

Wild at heart

All those memories

All those memories

Remembrance day

Remembrance day