THE DOOR DID TELL

Liv Ullmann and Ingmar Bergman chose to work out their
relationship with symbols. On the DOOR to his study at Hammars on Fårö. Silent expressions of thoughts about the day just past. 

A unique way of conveying what you mean to each other.

Liv Ullmann och Ingmar Bergman valde att
bearbeta sin relation med tecken.
 på DÖRREN till hans arbetsrum vid Hammars på Fårö.
Tysta tilltal om tankar kring dagen som flytt. 
Ett unikt sätt att visa sig för varandra.