MEANDERING AROUND GOTLAND

To paint the present with the use of light, that is what the photographer does.
To seize the moment, when it comes, to see it before it appears, to freeze it, interpret it and tenderly hand it over. The photo is a witness of time.
A moment of the present becomes the past and never returns.

Enjoy it peacefully. A moment of reflection.

Att måla med ljusets hjälp i presens, det är vad fotografen gör.
Att fånga stunden, när den kommer, se den innan den blev synlig, frysa,
tolka och ömt överlämna den. Stillbilden är ett tidsvittne.
En stund av nutid som blir dåtid som aldrig kommer åter. 

Stilla ska den njutas. En stund för eftertanke.

 

 
Warm

Warm

My home town

My home town

Decay

Decay

Together

Together

Cathedral nights

Cathedral nights

Another kind of wall

Another kind of wall