GOING PLACES

May I have bread?
May I have water?
May I have a story?

I want to see, experience and feel. I want to live.
Be moved, involved in other peoples lives.
I want to be enriched with impressions from photos, let the knowledge be my foundation for important decisions, for my responsibilities of being a citizen.

I want to live.

Kan jag få bröd?
Kan jag få vatten?
Kan jag få en berättelse?
Jag vill se, uppleva och känna, jag vill leva.
Beröras, bli involverad i andra människors liv.
Jag vill berikas med intryck från bilder, så kunskapen blir min grund
för viktiga beslut, för min delaktighet som medborgare.

Jag vill leva.